Dimsmörjare

Varför behöver luften smörjas?

Vissa tryckluftsdrivna maskiner kräver oljesmord luft, vilket oftast gäller slående verktyg, såsom muttermaskiner samt maskiner som roterar med höga varv, såsom slipmaskiner.
Det enklaste sättet smörja dessa maskiner är genom att installera en dimsmörjare som doserar in olja i tryckluften.

EWO har ett stort antal varianter och storlekar på dimsmörjare.

De har flödesavkännare vilket ger en närmast konstant oljedensitet oavsett flöde. Runtomsikt (360°) för enkel kontroll av dropphastighet.

Observera att dimsmörjaren bör sitta placerad max 5 meter från maskinen.