Dräneringsventiler för tryckluft

Både för vattenavskiljare och tryckkärl

Produktinformation

  • Dräneringsventilens uppgift är att tömma filter eller trycktanken på kondensvatten.
  • Det finns dräneringsventiler till EWOs alla filter och storlekar
  • Det går att välja mellan manuella, automatiska eller semi-automatiska.
  • Till tryckkärl rekommenderas elektriskt styrda dräneringsventiler

Filer/Dokument

Produktkatalog »

Instruktion tidsstyrd dräneringsventil 5370.100 »
Instruktion elektrisk därneringsventil 5370.200 »
Instruktion mekanisk dräneringsventil 5370.300 »

Information

Problemet ligger i luften – bokstavligt talat:
När atmosfärisk luft kyls ned, vilket sker efter kompressionen i kompressorn, kondenseras vattenånga. På det här sättet kan en
30 kW kompressor med en effekt på 5m³/min vid 7,5 bar, ”producera” cirka 20 liter vatten per arbetsskift.

Vattnet måste tas ur tryckluftssystemet för att undvika driftstörningar och skador.

En tillförlitlig kondensatdränering är därför nödvändigt. Den har en betydande inverkan på en tryckluftsanläggnings tryckluftskvalitet, driftsäkerhet och lönsamhet.

EWOs dräneringsventiler för tryckluft är den bästa lösningen för att skydda och förlänga livslängden på tryckluftsutrustning som maskiner, packningar och slangar genom att avlägsna kondens från luftsystemet.