Smörjmedel för glidlager

Oljor

Vi kan erbjuda ett omfattande sortiment av lagersmörjmedel från Permawick, alla utformade för att ge optimal funktion i glidlager.

Smörjmedel används för att ytorna i ett lager inte ska komma i kontakt mot varandra vid rörelse. Rörelse mellan glidytorna bygger vanligtvis upp en smörjfilm som håller glidytorna separerade helt eller delvis. Glidlager kan ta mycket stora laster och kan ha mycket låg friktion vid fullt utvecklad smörjfilm.
Vid långsamma rörelser, start och stopp är det dock svårare att få glidlager att fungera bra. Med bra konstruktion av glidlagret och bra smörjmedel går det även att klara dessa svåra driftsfall.
Permawick erbjuder ett urval av tekniskt avancerade mineral och syntetiska smörjmedel som klarar de mest ogynnsamma förhållanden och ger alltid bra gränsskiktssmörjning.

För motorer med en livslängd på upp till 5 000 timmar räcker det oftast att impregnera de sintrade lagren med olja.
För att öka livslängden rekommenderar vi Permawick eller PermaGel. Då är 40 000 timmar vanligt.

Permawick smörjmedel uppfyller de krav som ställs på lager i elektriska motorer; såsom start och stopp, låga varv och fysisk kontakt på obelastade lager på grund av magnetisk dragningskraft på rotorerna. Med kundens behov i åtanke, har Permawick utvecklat smörjmedel för att möta omfattande krav, såsom:
1. Lång livslängd
2. Breda driftstemperaturområden
3. Oxidations och termiskt tålig
4. Hög skjuvningsstabilitet
5. Motstånd mot korrosion

Permawick tillverkar smörjmedel för en mängd olika applikationer såsom lagersmörjmedel, kompressorer, cirkulerande oljor, impregneringsmedel, hydrauloljor, turbinoljor, olja för industriväxlar och smörjmedel för annan mekanisk utrustning.

Översikt oljor >>