Rubrik

Att få bort all luft från en hydraulisk styrningen kan ibland vara en utmaning, när man inte har en professionell fyllningsmskin.
Vi har tagit fram en enkel och smidig slang med snabbkopplingar som passar direkt på luftningsnipplarna på styrcylindern.
Fungerar så att man ansluter slangen till båda luftningsnipplarna och sen öppnar dem genom att skruva på dem.
Det gör att man kan fortsätta vrida på ratten även efter att kolven nått sitt ändläge tack vare att oljan cirkulerar då i systemet och tar med sig luften upp till rattpumpen.
Vrid ratten åt båda hållen och ändra gärna läget på cylindern för ett bättre resultat.
Är styrningen redan fylld med olja men behöver luftas, går den att beställa fylld med olja så att det inte tillförs någon ny luft.