08-755 52 00

Luftning till hydraulstyrning

Att lufta en nymonterad hydraulstyrning kan ofta vara svårt.
Vi har tagit fram den här slangen som både gör det enkelt att fylla styrningen med olja samt får bort all luft.
Tanken är att man cirkulerar oljan tillbaka till pumpen och på så sätt både fyller och får bort luften.

 Kopplingarna passar på luftningsnipplarna på cylinder.

Priser inkl. moms plus frakt:
950 kr/set