08-755 52 00

FRL / Tryckluftsbehandling
– Filter med vattenavskiljare, tryck- & filterregulatorer och dimsmörjare

Varför bör luften efterbehandlas?

Varje kompressor, oavsett konstruktion, fungerar som en jättelik dammsugare.
Den drar in luften omkring sig, inklusive föroreningar, koncentrerar dessa genom kompression. Om luften inte behandlas vidarebefordras dessa koncentrerade föroreningar till tryckluftsnätet.

Det skapar en skadlig slitande blandning som kan orsaka stora skador. Instrument och verktyg kan sluta att fungera, sprutmålning ger dåligt slutresultat och inandningsluften blir ohälsosam.
Underhållskostnaderna ökar och produkter förstörs.

Det är viktigt att välja den utrustning som lever upp till just era krav och förutsättningar.

 

EWO tillverkar ett omfattande sortiment av FRL i varierande storlekar och tryckklasser.

EWOs utbud av filter ger luft av hög kvalitet (ISO 8573-1) med flöden från 200 till 15 800 l/min vid nominella förhållanden, om de används i rätt kombinationer.
Vattenavskiljare och partikelfilter för allmänna skyddsändamål som avlägsnar vatten och oljeaerosol ned till 0,01 ppm och partiklar ned till en 1 mikron.
Aktivt kolfilter som avlägsnar oljeångor och kolvätelukter med maximalt kvarvarande oljeinnehåll om 0,005 ppm och de ska installeras efter ett mikrofilter.

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill tala om tryckluftsutrustning.

Standardserien_1

Standard serien

Produktinformation

• Luftbehandling i klassisk design och med beprövad kvalitet

• Används ofta i krävande miljöer

• Många olika modeller för att klara ditt behov

• Finns i anslutningar G1/8 till G2

• Finns i tryckklasserna 16, 25, 40 och 60 bar

Airclean_dålig

Airclean

Produktinformation

• Airclean-serien möter de ökade kraven på tryckluftens kvalitet.

• Airclean-serien skyddar effektivt pneumatisk
   produktionsanläggningar.

• Filtersystemet erbjuder ett flerstegsprogram.

• Den högeffektiva polyesteravtappningslagret förbättrar
   prestandan och förhindrar att partiklar återinträder i systemet.


VMA_1

VMA serien

Produktinformation

• Ett effektivt filtersystem för tryckluft som ger bästa renhet

• Flera filtersteg – förfilter, mikrofilter och aktivt kolfilter

• Modulsystem med enkel montering

• Finns i anslutningar på G1/4 till G2

• Tryckklass 16 bar

Varioblocserien_1

Variobloc serien

Produktinformation

• Modern industridesign

• Modulsystem skapar stor flexibilitet

• Bajonettfäste på behållarna ger lättare underhåll

• Anslutning G¼ till G1

• Skapa den kombination som passar er bäst

Combiloc_1

Combibloc serien

Produktinformation

• Kompakt enhet som får plats i trånga utrymmen

• Tre funktioner i samma enhet (FRL)

• Två storlekar med varierande anslutningar

• Anslutning G ¼ till G 1


Dräneringsventiler_1

Dräneringsventiler

Produktinformation

• Dräneringsventilens uppgift är att tömma filter eller
   trycktanken på kondensvatten

• Det finns dräneringsventiler till EWOs alla filter och storlekar

• Det går att välja mellan manuella, automatiska eller
   semi-automatiska.

• Till tryckkärl rekommenderas elektriskt styrda
   dräneringsventiler